Stana Opátová

New

Je učiteľka na prvom stupni ZŠ s MŠ v Nižnej. V posledných rokoch učí hlavne slovenský jazyk a matematiku. Práve matematika jej prirástla k srdcu a hľadá spôsoby, ako ju priblížiť deťom. To ju viedlo k zavedeniu Hejného metódy na jej škole, ale aj k jej propagácii. Zameriava sa tiež na spoluprácu s rodičmi, čomu sa venovala aj počas štúdia na Komenského inštitúte.