Ľubica Bezeková

New

Hovorí o sebe ako o obyčajnej učiteľka z neobyčajnej štátnej školy. Už 16 rokov učí malé deti od 6 rokov až po tie pubertou hádžuce sa 14 ročné. Je to pre ňu skvelá škola do života a v tom je podľa nej táto práca čarovná. Ako zástupkyňa momentálne učí menej predmetov, ale kompenzuje si to pri rôznych iných aktivitách s deťmi - ako je napríklad Žiacka školská rada, naša Akčná partia.