Helena Weszelovszká

New

Ako učiteľka elementaristka vie, že prirodzená zvedavosť a radosť z učenia je najväčším hnacím motorom vzdelávania. Po mnohých rokoch obohacujúcej pedagogickej práce a niekoľkých rokoch pôsobenia na školskom úrade sa už siedmy rok snaží v pozícii riaditeľky Základnej školy Rozmarínová ul.1 v Komárne budovať školu, v ktorej sa môže každý cítiť bezpečne a mať radosť z objavovania, spoznávania a prijímania nových výziev v práci aj v učení.