Jozef Šujak

New

Absolvent slovenského jazyka a dejepisu na Filozofickej falukte UK v Bratislave. Na gymnáziu učí 15 rokov. Napriek mnohým faktorom neustále pracuje na zlepšení vyučovania a motivuje svojich žiakov k aktívnemu sebarozvoju - čítaniu, kritickému mysleniu, snahe porozumieť veciam v širšom kontexte, ale aj láske k športu a prírode. Bol a je účastníkom viacerých programov, ako Komenského inštitútu, IRPU organizácie LEAF, Globálneho vzdelávania pre dejepis a slovenský jazyk.