Janka Cibulková

New

Je rodená Žilinčanka, ktorá sa od pätnástich rokov venuje deťom, najprv vo farnosti, potom žiakom v školách. Je animátorkou a organizátorkou táborov, mnohých detských akcií. Rozhodla sa študovať učiteľstvo biológie a chémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, na ktorej ukončila aj doktorandské štúdium. Po deviatich rokoch štúdia a pobytu v Bratislave sa vrátila domov a začala učiť na základnej škole v Kysuckom Novom Meste, kde využíva nadobudnuté poznatky a skúsenosti.