Zuzana Borovská

New

Absolvovala štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore biológia - chémia. Pedagogické skúsenosti získala počas pôsobenia na školách rôzneho typu. V tomto školskom roku je účastníčkou ročného vzdelávacieho programu Komenského inštitút. Jednou z rozhodujúcich profesijných skúseností v jej živote bolo založenie a koordinovanie súkromného Jazykového centra. Získané a overené organizačné a manažérske spôsobilosti a kompetencie dodnes využíva ako riaditeľka malého, ale dynamického Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.