Zuzana Tkáčová

New

Už 18 rokov učí na základných a stredných školách. Vyštudovala umelú inteligenciu na FEI TU v Košiciach a neskôr absolvovala špecializačné štúdium nanoedukácie v USA a v Nemecku. Momentálne pôsobí na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach ako učiteľka informatiky a na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako expert pre didaktické inovácie pre predmet informatika v Národnom projekte "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie". Aktívne pôsobí v oblasti motivácie detí a mladých ľudí, hlavne dievčat, pre oblasť IT. V roku 2018 získala ocenenie Učiteľka Slovenska.