Zuzana Perdíková

New

Vyštudovala učiteľstvo psychológie a biológie na Pedagogickej fakulte a Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a počas dvanásťročného pedagogického pôsobenia pracovala s rôznymi vekovými kategóriami (od predškolákov až po dospelých). Za dôležitú tému, ktorej by sme mali venovať väčšiu pozornosť, považuje duševné zdravie. Práve preto sa snaží rozširovať poznanie z oblastí ako je psychohygiena, relaxácia, joga, meditácia, fytoterapia, aromaterapia, arteterapia a využiť tieto techniky priamo v škole. V súčasnosti pôsobí na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove.