Janka Kmeč Koščová

New

Ako študentka učiteľstva pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave objavila svoju vášeň pre Montessori pedagogiku, ktorú prehlbuje už desať rokov. Štyri roky strávila v Londýne a na dva roky si odbehla do Pekingu za štúdiom a zároveň prácou ako Montessori učiteľka a lektorka. Momentálne je jej cieľom aplikovať princípy Montessori pedagogiky aj na tradičnej základnej škole v Nitre.