Margret Rasfeld

New

Inovátorka v oblasti vzdelávania. Propaguje systematickú zmenu v tom, ako školy rozvíjajú potenciál študentov. Dáva do popredia zodpovednosť k sebe samým, svojmu vzdelaniu a k spoločnosti ako hlavné kompetencie, ku ktorým by mali školy viesť svojich žiakov. Sama vybudovala inovatívne školy 21. storočia, ktoré v súčasnosti slúžia ako inšpirácia pre ostatné školy. Je autorkou knihy “Školy v pohybe”.