29 Marec

Pedagogickí hrdinovia2019

realizuje Komenského inštitút

Pedagogickí hrdinovia

Ako sa menia školy, keď máme odvahu robiť veci inak.

Príďte s nami osláviť Deň učiteľov a inšpirovať sa, ako pripraviť deti dneška na svet zajtrajška. Pokrstíme spoločne aj knihu Margret Rasfeld - Školy v pohybe, ktorá vyjde v slovenskom preklade.

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy.

Konferencia je určená pre učiteľky a riaditeľov základných a stredných škôl a všetkých študentov pedagogických odborov. Prináša lektorov a témy Komenského inštitútu – priestoru pre pedagogických lídrov, do ktorého sa môžu aj tento rok prihlásiť pedagógovia a študenti z celého Slovenska.

Na konferenciu je potrebné sa vopred registrovať vyplnením formulára do 20.3.2019 a zaplatením symbolického registračného poplatku. Prečítajte si aj podrobný program a informácie o workshopoch. Alebo spoznajte inšpiratívnych lektorov, ktorých budete môcť zažiť.

Registračný poplatok za konferenciu je 10 eur s DPH. V prípade úhrady od 12. marca je poplatok 15 eur s DPH.

29

Marec 2019 Radnica mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

about

Program

Slávnostné otvorenie konferencie začína o 9:00 na radnici mesta. V úvodnej časti prebehnú plenárne prednášky, po ktorých nasleduje obedová prestávka v priestoroch Benického domu. Popoludní od 14:00 do 15:50 sa uskutočnia dve kolá série workshopov na troch miestach: Radnica mesta Banská Bystrica, priestory župy BBSK a priestor Benického domu.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Moderné agilné princípy SCRUM boli pôvodne vyvinuté pre IT projekty. My sme sa ich rozhodli zaviesť do manažmentu školy. Našim cieľom je dosiahnuť zmenu riadenia školy z hierarchicky riadenej na školu orientovanú na problém. Metodika Scrum je založená na spolupráci ľudí v tíme, základom je aktívna komunikácia a najväčším benefitom transparentnosť.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Chemická šou je zaujímavou a zábavnou formou vyučovania chémie pre žiakov 8. ročníka na základnej škole. Jej cieľom je zaujať a prilákať žiakov k chémii. Vďaka jej implementácii do vyučovania, žiaci získajú komunikačné zručnosti, rozvíjajú spoluprácu v tíme, digitálne zručnosti, kreatívnosť, umelecké vlohy, praktické zručnosti a cvičia sa v organizačných schopnostiach. Chemickú šou majú totiž za úlohu zrealizovať práve oni.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Cieľom prezentácie je predstavenie aktivít na podporu čítania žiakov, ktoré sú pre učiteľa relatívne nenáročné. Súčasťou vystúpenia je aj zhrnutie vlastných skúseností z praxe - čo sa osvedčilo, čo učiteľovi pomáha racionalizovať svoje úsilie, aké sú reakcie žiakov.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete musia byť mladí ľudia pripravení na neistotu, musia byť aktívne prepojení s ich okolím, musia prijať neúspechy a musia praktizovať empatiu. Margret si uvedomila, že to možno urobiť len tým, že sa zodpovednými stanú aj samotní študenti. Vytvára teda hnutie, ktoré sa zameriava na transformáciu škôl, zapojenie učiteľov a ďalších zainteresovaných strán o tomto radikálnom posune: od výučby k učeniu, od autority až po deti, ktoré sú zodpovedné za formovanie vlastného vzdelania a života.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Čo vlastne hľadá žiak v škole? Je to miesto, kam musí chodiť povinne a bez ujmy prežiť nevyhnutne potrebný čas? Čím ho môžeme ako učitelia osloviť a umožniť mu, aby sa stal aktívnym spolutvorcom vyučovania? Niektoré nápady nevyžadujú ďalšiu školskú reformu, ani nečakaný prílev financií. V príspevku si predstavíme niekoľko overených príkladov z praxe, ktoré môžu pomôcť vytvoriť školu, ktorá myslí inak.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Ako sa na ZŠ s MŠ v Nižnej snažíme zavádzať konštruktivistický prístup vo vzdelávaní. Na prvom stupni hlavne prostredníctvom Hejného metódy a na druhom stupni na chémii a matematike. Predstavíme vám nástrahy, ale aj pozitíva nášho rozhodnutia.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

“Najväčší problém na hodine bude pre mňa nerozprávať," povedala výborná učiteľka matematiky, ktorá sa po 30 rokoch praxe rozhodla učiť inak. "Nikto nám na vysokej škole nepovedal, ako mám takéto dieťa učiť!" Je pre nás inklúzia strašiakom alebo ju zoberieme ako výzvu a pokúsime sa dať šancu každému dieťaťu?

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Hlavným motívom projektu je heslo „Spokojný učiteľ = spokojný žiak = úspešný a šťastný život“. Existuje mnoho podnetných výchovno-vzdelávacích programov, overených aj inovatívnych metód a foriem vzdelávania, no ich zavádzanie spôsobom pokus - omyl, bez zosúladenia postojov a očakávaní všetkých zainteresovaných často smeruje do slepej uličky, prináša pocity zlyhania a vedie k demotivácii. Rozhodli sme sa, že my sa už mýliť nechceme.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Ako myslieť kriticky a ako viesť žiakov k tomu, aby vedeli pracovať s informáciami, ktoré k nim prichádzajú? Ako ich viesť k používaniu vlastnej mysle? Prečo je vôbec kritické myslenie tak často omieľanou témou? Tieto témy otvoríme počas prednášky a pokúsime sa do nich vniesť trochu svetla.

Lokácia: Radnica v Banskej Bystrici, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

partneri konferencie

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor

Informácie o konferencii

location

Doprava a parkovanie

Na Námestí SNP v Banskej Bystrici nie je možné parkovať, preto, ak prídete autom, budete musieť parkovať v okolí.

Námestie SNP sa nachádza v centre Banskej Bystrice, môžete sa do jeho blízkosti dostať spojmi MHD č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 21, 22, 26, 34, 41, 97 a ich cestovné poriadky nájdete na www.imhd.sk/bb . Zastávka sa volá „Národná“. Z nej potom pokračujte severne až na Námestie SNP.

Prípadne môžete využiť aj niektorú z taxi služieb. Ceny taxi služieb v rámci mesta sa pohybujú na úrovni 2,50 – 3€.

Transport

Strava

V priebehu konferencie bude k dispozícii občerstvenie a aj obed v priestoroch reštaurácie Benického domu, ktoré sú v cene registrácie.

Hotel & Restaurant

Kontakt

Simona Mravčáková
Email: mravcakova@zivica.sk
Telefón: 0905 539 017